Music Matters

Visie

Wij constateren dat veel jongeren wegens sociale, economische of culturele drempels onvoldoende de kans krijgen om muziek te maken. Music Matters wil voor zoveel mogelijk jonge mensen kans bieden om met muziek in aanraking te komen en muziek te maken. Dit proberen we te doen door de drempels zo laag mogelijk te maken. Omdat we geloven dat muziek bijdraagt aan sociale, educatieve en artistieke ontwikkeling. Wij geloven in muziek als sociale ontwikkelkracht, omdat: het een universele taal is die een veelheid aan vormen kent; het bijdraagt aan een gevoel van eigenwaarde en geluk; het samen muziek maken maatschappelijke participatie bevordert; het aanzet tot tolerantie en respect voor elkaar. Wij geloven in muziek als educatieve ontwikkelkracht, omdat: het een onmisbare stimulans is van cognitieve ontwikkeling; het abstract denken bevordert; het creatief denken bevordert. Wij geloven in muziek als artistieke ontwikkelkracht, omdat: het culturele groei bevordert; het aanzet tot het definiëren van een “eigen” muziekstijl; het ruimte geeft aan talent.

Stay tuned

Homegrown met The Shoebills
wo 02 jan - 22:00 uur - Bird - Gratis